Namık Kemal Gökalp (Yönetim Kurulu Başkanı)

Bülent Kırımlı (Yönetim Kurulu Üyesi)

Sarper Volkan Özten (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)