Yurtdışında Sukuk ismiyle de bilinen Kira Sertifikası, bir varlığa sahip olmayı veya ondan yararlanma hakkını gösteren faizsiz finansman kurallarına uygun menkul kıymetlerdir. Burada sözü edilen “hak”, kira sertifikaları ihracına dayanarak her türlü hakkı, “varlık” ise kira sertifikaları ihracına dayanak haklar dışındaki her türlü varlığı ifade etmektedir.

Yurtdışı piyasalarda en yaygın Sukuk çeşidi olan İcara Sukuk’un ülkemiz sermaye piyasalarına uyarlanması ile kira sertifikaları ortaya çıkmıştır. Yatırımcısına belirli periyotlarda sabit veya değişken getiri sağlayan kira sertifikalarının, ikincil piyasada alım satımı mümkündür. Kira sertifikaları Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilirler ve halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç edilebilirler. Halka arz edilmeksizin yapılan satışları, tahsisli satış ve nitelikli yatırımcılara satış olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikaları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde elektronik ortamda kayden ve hak sahipleri bazında izlenir.

Türk mevzuatı, kira sertifikalarını sahipliğe, yönetim sözleşmesine, alım-satıma, ortaklığa ve eser sözleşmesine dayalı olarak sınıflandırmakta ve bunların birlikte kullanılmasına izin vermektedir.

- Sahipliğe dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa veya üçüncü kişilere kiralanmak veya Varlık Kiralama Şirketi adına yönetilmek üzere ihraç edilir. Varlık Kiralama Şirketi tarafından kaynak kuruluştan devralınacak varlık ve hakların finansmanını sağlar.

- Yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, kaynak kuruluşa ait varlık veya hakların vade boyunca kiralanması da dâhil olmak üzere ihraç edilir. Varlık Kiralama Şirketi lehine yönetilmesi neticesinde elde edilen gelirlerin sözleşme hükümleri çerçevesinde Varlık Kiralama Şirketi’ne aktarır.

- Alım-satıma dayalı kira sertifikaları, bir varlık veya hakkın Varlık Kiralama Şirketi tarafından satın alınarak belirli nitelikteki şirketlere vadeli olarak satılması işleminde ihraç edilir. Varlık veya hak alımının finansmanını sağlar.

- Ortaklığa dayalı kira sertifikaları, Varlık Kiralama Şirketi’nin ortak girişime ortak olmak amacıyla ihraç edilir.

- Eser sözleşmesine dayalı kira sertifikaları, Varlık Kiralama Şirketi’nin iş sahibi sıfatıyla taraf olduğu bir eser sözleşmesi kapsamında eserin meydana getirilmesini sağlamak amacıyla ihraç edilir.