Hedef Varlık Kiralama A.Ş, SPK'nın 07.06.2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan izin doğrultusunda 12.01.2023 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil ettirilmiştir.